ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފައްޔާުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓް

ރައީސްގެ ކެބިނެޓަށް ޖޭޕީގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް

  • އެ ޕާޓީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައީސް ސޯލިޙުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް
  • ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޖޭޕީގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް
  • އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 22:47 | 4,041

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތްކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް ވެއްދުމުގެ ގޮތުން ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ޖޭޕީން ބުނީ، އެ ޕާޓީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައީސް ސޯލިޙުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޖޭޕީގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތްކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭޕީން އިތުރަށް ބުނީ، ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށްވެސް އެ ޕާޓީއާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ސޯލިޙުގެ ކެބިނެޓަށް ޖޭޕީގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އަބަދުވެސް އޮންނަ ކަމަށާއި، ކަމެއް ގޯސްކޮށް ދާނަމަ އެކަމެއް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފައްޔާޒުއަށް އިތުބާރުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް މާލީ އަލީ ނިޔާޒު އާއި، މީދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިޒް، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އަދި ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމްގެ އިތުރުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުގްނީ އާއި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ސޮއީ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގަބޫލުކޮށްގެން ހުރީ މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.