ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 18:17
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން، ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ނަސީމް އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން، ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ނަސީމް އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ޓްވިޓަރ
ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާގައި
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި
 
މި ދަތުރުފުޅުގެ މަގުސަދަކީ ކޮބައިކަމެއް އަދި ނޭނގޭ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްރީ ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގެ މަގުސަދަކީ ކޮބައިކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

އިނގިރޭސީވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސް ނަޝީދު މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ސްރީ ލަންކާއަށް ވަރަށް ގިނައިން ވަޑައިގަނެ އެވެ.

ޖަލުގައި އޮންނެވުމަށް ފަހު، ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި އިނގިރޭސީވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖެނުއަރީ 29 އިން ފެބްރުއަރީ 13 އަށް ސްރީ ލަންކާގައި މަޑުކުރައްވައި، އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެމްޔޫއޯގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވެވި އެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިސްލާހުގެ މަގަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ސްރީ ލަންކާގައި ގެންދަވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ޖެނުއަރީ މަހަށް ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، ވަރަށް ގިނައިން އެ މަނިކުފާނު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް