ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ދިވެހިން ރިސޯޓުތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން

ދިވެހިންނަށް ރިސޯޓުތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން މަނާކުރީ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމަށް: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

  • ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުޞޫލުން
  • ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގައި ދިވެހިން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމާއި، އެތަންތަން ބޭނުން ކުރުން މަނާ
  • މިނިސްޓްރީން ނެރިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެންގުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ނިންމުންތަކަށް

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 19:14 | 3,524

ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގައި ދިވެހިން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމާއި، އެތަންތަން ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސަރކިއުލަރއެއް ނެރިފައި - ފޭސްބުކް

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެވޭނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭއިން) ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަކުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގައި ދިވެހިން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމާއި، އެތަންތަން ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށް މިނިސްޓްރީން ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ސާރކިއުލަރ އެއް ނެރިފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކި ފަހަރުމަތިން މިނިސްޓްރީން ނެރިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެންގުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުޞޫލުން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.