raajjemv logo
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ސަންޖޭ ދަތު
ސަންޖޭ ދަތު ހެއްދި ކޮވިޑް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
 
މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 61 އަހަރު ފުރިފަ
 
އޭނާގެ ޙާލު ސްޓޭބަލް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނޭ
 
"އެންޓިޖެން" ޓެސްޓަކުން އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރިއިރު ނެގެޓިވް
ލައިޝާ އަހްމަދު
3,616
ކ. މާލެ |
9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 18:22
ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ސަންޖޭ ދަތު- ސަންޖޭއަށް މިއަހަރު ވަނީ 61 އަހަރު ފުރިފައި
ގޫގުލް

ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ އަދި ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ސަންޖޭ ދަތުގެ ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސަންޖޭ ދަތު މުމްބާއީގެ ލީލާވަތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ މެޔަށް ތަދެއް އެރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ސަންޖޭއަށް އައިސީޔޫގައި މެޑިކަލް އޮބްޒަރވޭޝަންގައި ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު، އޭނާގެ ޙާލު ސްޓޭބަލް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެއެވެ.

ސަންޖޭ ދަތުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމާ ޙަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ސިއްޙީ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން "އެންޓިޖެން" ޓެސްޓަކުން އޭނާ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރިއިރު، ނަތީޖާ ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރަށް ޔަޤީން ކުރުމަށް އޭނާގެ ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހެދުމަށް މިހާރު ސާމްޕަލްތައް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

ސަންޖޭ ދަތު އޭނާގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވެސް ވަނީ އެކްޓަރު ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްކަން އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. އަދި ލީލާވަތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާ ނަރުހުންނަށް ތައުރީފުކޮށް ސަންޖޭ ދަތު ބުނީ، 2 ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް