ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ރެއާލާއި ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި، ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ކުއާޓާއަށް

  • ރެއާލް އަތުން ދެވަނަ ލެގުގައި ސިޓީ މޮޅުވީ 2-1 ން، އެގްރިގޭޓުން ސިޓީއަށް ކުރިލިބުނީ 4-2 ން
  • ދެވަނަ ލެގުގައި 2-1 ން ޔުވެންޓަސް އަތުން ލިޔޯން ބަލިވި ނަމަވެސް، އެގްރިގޭޓުން 2-2 ން އެއްވަރުވެ ލިޔޯނަށް ކުރިލިބުނީ އަވޭ ލަނޑުގެ ތަފާތުން

ކ. މާލެ | 8 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 02:50 | 6,427

ސިޓީ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 2-1 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބްރޭކަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުޅުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އަލުން ފެށިއިރު، ކުއާޓާއަށް ސިޓީ ދަތުރުކުރީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން 2-1 ން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު 2-1 ން ސިޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސިޓީއަށް އެގްރިގޭޓުން ކުރިލިބުނީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސިޓީގެ ދަނޑުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ސިޓީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެއް ވަރާން ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގާ، ގެބްރިއެލް ޖީސޫސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު ސިޓީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަހީމް ސްޓާލިންއެވެ.

އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ރެއާލުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮޑްރީގޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން މި ލަނޑު ރެއާލަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާއެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީން ވަނީ އަލުން ލީޑު ނަގާފައެވެ. ރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު ވަރާން ހެދި އިތުރު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގާ މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފޯވާޑް ގެބްރިއެލް ޖީސޫސްއެވެ.

ޔުވެންޓަސް އާއި ލިޔޯން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 2-1 ން

މީގެ އިތުރުން ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާއަށް ލިޔޯން ދަތުރުކުރީ ދެވަނަ ބުރުގައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް އަވޭ ލަނޑުގެ ތަފާތުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ލިޔޯންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ންނެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން 2-1 ން ލިޔޯން ބަލިވެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާ 2-2 ން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް، ލިޔޯން ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރީ އަވޭ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިޔޯނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން މެމްފިސް ޑިޕާއިއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ލިޔޯނުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ޔުވެންޓަސްއިން ފުލުފުލުގައި ލިޔޯންގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރިއިރު، މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ފެޑަރީކޯ ބެނާޑެޝީގެ އެހީއާއެކު މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯއެވެ. މި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ 80 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ ރިކޯޑެއް މުގުރާލާފައެވެ. މި ސީޒަނުގައި ރޮނާލްޑޯ 37 ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އޭނާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އެއް ސީޒަނެއްގައި ޔުވެންޓަސްއަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

ރެއާލާއި ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި، ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރިއިރު، ކުއާޓާގައި ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅޭނީ ޕޯޗުގަލްގެ ލިޒްބަންގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.