ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރިޟްވާނު ގެއްލުވާލިތާ 6 އަހަަރު

ރިޟްވާނު ގެއްލުވާލިތާ 6 އަހަރު: އާއިލާގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ލަވައަކާއި ބައޮގްރަފީއެއް!

  • މި ލަވައިގެ ނަމަކީ "ވިންދު ދިޔައީ ގެއްލިގެން"
  • ބައޮގްރަފީ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު
  • ރިލްވާން ގެއްލިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 19:00 | 14,997

ރިޟްވާނުގެ ބައޮގްރަފީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭނާގެ މަންމައަށް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރަހީނުކޮށް މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާނު ގެއްލުވާލިތާ 6 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން އާއިލާގެ ފަރާތުން ރިޟްވާނުގެ ހަނދާނުގައި ޚާއްސަ ލަވައަކާއި ބައޮގްރަފީއެއް ނެރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ރިޟްވާނުގެ ޙަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ބައޮގްރަފީއާއި، ޚާއްސަ ލަވަ ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 08:00 ގައި ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމް ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން މި ލަވައިގެ ނަމަކީ "ވިންދު ދިޔައީ ގެއްލިގެން" އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރިޟްވާނުގެ ދައްތަ ފާތިމަތު ޝެހެނާޒް ވިދާޅުވީ، ބައޮގްރަފީގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުންނާނީ ރިޟްވާނުގެ ދިރިއުޅުމުގެ އުސްއަލިތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އަދި ބައޮގްރަފީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދިޔާ ކުރާނީ ރިޟްވާނުގެ މަންމައަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ޝެހެނާޒް ވިދާޅުވީ، ބައޮގްރަފީ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

ރިޟްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް އާއިލާއިން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަމުންދާއިރު، އެކަމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ރިޟްވާނުގެ މަންމަވެސް ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އޭނާ ގެންގުޅެފައިވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް އަދިވެސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށް ރިޟްވާނުގެ މަންމަ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މައްސަލައަށް 6 އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އެކަމަށް އިންސާފު ހޯދައިދީ މި ނުބައި އަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވީ މީހުން ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް އަދިވެސް އާއިލާއިން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ރިލްވާން މަރާލި މައްސަލައިގައި މަރު ކޮމިޝަނުން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ، ރިލްވާން ރަހީނުކޮށް، ޑިންގީއަކަށް ލައިގެން ގެންގޮސް ދޯންޏަކަށް އެރުވުމަށް ފަހު ޝަހާދަތް ލައިދިނުމަށް ފަހު މަރާލާފައިވާކަން މިހާތަނަށް ހޯދުނު ހެކިތަކުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފޮރިންސިކް އެނަލައިސިސް ރިޕޯޓާއި، ފައިނަލް ރިޕޯޓުން މަރާލުމަށް ފައިސާދިން ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމާތާއި އެ މައްސަލައިގެ ޝާމިލްވާ ހުރިހާާ ފަރާތްތަކާއި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.