ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ މަރުގެ މައްސަލަ

ޚަޝޯގީގެ މަރާ ގުޅިގެން ސައުދީ އިންޓެލިޖެންސްގެ ވެރިއެއްގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ވަލީ އަހުދަށް!

  • ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު
  • ތުރުކީން އޭރު ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ކޮށްފަ
  • ޚަޝޯގީ މަރާލިއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ "ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓް" ގައި

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 07:07 | 8,243

ސައުދީ އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ސާދް އަލް ޖަބްރީ- ޑރ ސާދް ވަނީ ވަލީ އަހުދާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅުއްވާފައި - ސީ.އެން.އެން

ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ މަރާއި ގުޅިގެން ސައުދީ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާގެ ކުރީގެ ވެރިއެއްގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ވަލީ އަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަތް ތަނާ ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައްތައް ތުރުކީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވަލީ އަހުދުގެ މައްޗަށް މި ތުހުމަތުތައް ފެންމަތިވެފައިވަނީ ސައުދީ އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ސާދް އަލް ޖަބްރީ ޑީސީ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެއެވެ.

ޑރ ސާދް ވަނީ ޚަޝޯގީގެ މަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ވެފައިވަނިކޮށް ވަލީ އަހުދުގެ އެންގުމަށް ބަޔަކު އޭނާ ވެސް މަރާލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސާދް ވިދާޅުވީ، ސީދާ އޭނާ މަރާލުމަށްޓަކައި ސައުދީން ކެނެޑާއަށް ބަޔަކު ފޮނުއްވި ކަމަށާއި، އެއީ ޚަޝޯގީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސާދް ވަނީ ސީދާ ޚަޝޯގީ މަރާލުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި 2 މީހެއްވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މީހުންގެ ވަނަވަރު ވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސައުދީ ސަރުކާރުން މި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސައުދީން ފިއްލަވައިގެން ވަޑައިގަތް ފަހުން، ޑރ ސާދް އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެނައުމަށް ވަލީ އަހުދު އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކަމަށާއި، މަރާލަން ޤަސްދު ކޮށްފައިވަނީ އެކަން ކާމިޔާބު ނުވުމުން ކަމަށް އެމެރިކާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ޑރ ސާދް ވިދާޅުވީ، ޙަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަތީ ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 59 އަހަރުގައި ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވާއިރު، އޭރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ "ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓް" ގައެވެ. އޭރު ޚަޝޯގީ އަކީ ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވެސް ފާޅުގައި ފާޑުކިޔާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އޭނާ ސައުދީ ކޮންސުލޭޓަށް ދިޔައީ ކައިވެނީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ލިއެކިއުންތަކެއް ބަލައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އިން ތަހުޤީޤުކޮށް، ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވަނީ ވަލީ އަހުދު ސަލްމާނުގެ އަމުރަކަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޕްރިންސް ސަލްމާން އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.