ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުން

އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލްވުމަކީ ޓީސީއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް: ޝާޒްލީ

  • އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލް ކުރީ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށްފަހު
  • އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާގައި ޓީސީ ވަނީ ކްލަބު އޭދަފުށި އަތުން 13-0 ން މޮޅުވެފައި

ކ. މާލެ | 6 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 19:10 | 2,335

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) - އެފްއޭއެމް

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލްވުމަކީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން 2019-2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަންގެ ބާކީބައި ކެންސަލް ކުރަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ން ނިންމީ މާޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅެވެ. ފުޓްބޯޅަ ސީޒަންގެ ބާކީބައި ކެންސަލް ކުރިއިރު، އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ކުއާޓާގައި ޓީސީ ވަނީ ކްލަބު އޭދަފުށި އަތުން 13-0 ން މޮޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޝާޒްލީ ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަން ފައްޓައިގެން ޓީސީ ރަނގަޅަށް އައިސް ވަކި ހިސާބަކުން އަޑިއަޅާލި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ސީޒަން ނިމެން އައިރު ޓީސީން ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަހު ބުރުގައި ޓީސީއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމުގައި އޮތް ޓީމު ކަމަށާއި، އެހެން އެކަން އޮއްވައި އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލްވުމަކީ ޓީސީއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފުޓްބޯޅަ ހަރަކާތެއް ނެތި ދިޔުމަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް އޭއެފްސީ ކަޕާއި އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފެށުމަކީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން ކަމަށްވެސް ޝާޒްލީ ބުންޏެވެ.

ޝާޒްލީ އިތުރަށް ބުނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އޭއެފްސީ ކަޕާ ކުރިމަތިލާއިރު، މި ދަނޑިވަޅުގައި ހުރިހާ ޓީމަކަށްވެސް ދިމާވެފައި އޮތީ އެއްގޮތެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ފައިދާ ވަކި ޓީމަކަށް ނުނެގޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މެޗުތަކެއް ނުކުޅެވި ދިޔުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނަށް ގެއްލުންތަކެއް ވާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް މެދުކަނޑާލީ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މުޅިން އަލަށް ޓީސީ ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި އެގައުމުގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް އަތުން ޓީސީ ވަނީ 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް މިހާރު ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު 23ން ނޮވެމްބަރު ހަތަރަކާ ދެމެދު ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.