އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

ބާ ކައުންސިލްގެ ލައިސަންސިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި

  • މިމަހުގެ 11ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭ
  • ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ރަޖިސްޓްރީންވާން ނުޖެހޭނެ
  • ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހެނީ ގޫގުލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް

ކ. މާލެ | 6 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 18:36 | 2,003

ގާނޫނީ ވަކީލުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ލައިސަންސިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ބާ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން ބުނީ ލައިސަންސިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށް، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ގޫގުލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް، 11 އޮގަސްޓް 2020 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭނީ ގޫގުލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ބާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ 5 އޮގަސްޓް 2020 ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ގާނޫނީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި، ދަސްވެނިވެފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ ގާނޫނީ ރޮގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ދަސްވެނިވެފައިނުވާނަމަ، ގާނޫނީ ރޮގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ކޯސް އެ ދަރިވަރަކު ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން ނުވަތަ ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގޫގަލް ފޯމްއާއެކު އަޕްލޯޑް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބާ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިން ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ ދަށުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު އެޕްލިކޭޝަނެއް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރަޖިސްޓަރީވުމާބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ބާ ކައުންސިލުގެ 3333990 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް ނުވަތަ ބާ ކައުންސިލުގެ [email protected] އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.