ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފަރިތަކުރުންތައް މެދުކަނޑާލުން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

  • ފަރިތަކުރުންތައް އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން
  • ކޮވިޑް-19 ގެ ބްރޭކަށްފަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އަލުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު

ކ. މާލެ | 4 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 23:12 | 1,972

ދާދި ފަހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

މާލެ ސިޓީގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނާތީ، ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ން ދިން ލަފާޔާ އެއްގޮތަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގެ އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ސާމިޔާ ވަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނައިރު، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މި ދަނޑިވަޅުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކުޅިވަރެއްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ނުވަތަ މުބާރާތްތައް ނުބޭއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ އެޗްއީއޯސީގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފަރިތަކުރުންތައް އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޖަވާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމުން ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭނީ ކުޅުންތެރިންގެ ސިއްހަތަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެޗްޕީއޭ އާއި ވުޒާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ފަރިތަކުރުންތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމީ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބްރޭކަށްފަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އަލުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ 32 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައިގެން ފަރިތަކުރުންތައް ފެށި ނަމަވެސް، އަދިވެސް އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވެއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލިއިރު، ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގ މެޗުތައް ވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ މެޗު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލު ކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ އާއި ސީރިއާ ކުޅޭ މެޗު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަށް މާލޭގައި ކުޅުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވާއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ފިލިޕީންސް އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗު ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ގައުމެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ޗައިނާ ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެ ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.