ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ނޫސްވެރިން

މީޑިއާގެ ފާސް އަޅައިގެން ބޭރުގައި ނޫސްވެރިން މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަަމަށް ފުލުހުން އަންގާފައިވޭ: އެމްއެމްސީ

  • ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެންމެ އިސްކަމަކަށް އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިސްކަން ދިނުމަށް އެދިފައިވޭ
  • ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް މާސްކު އެޅުމަށާއި، އަތް ސާފުކޮށް ސެނިޓައިޒް ކުރުމަށް ހަނދާން ކޮށްދީފައިވޭ
  • ފާސް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 4 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 22:30 | 2,638

ރާއްޖެޓީވީގެ މައިކް - ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެންމެ އިސްކަމަކަށް އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިސްކަން ދިނުމަށް އެދިފައިވޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

މީޑިއާގެ ފާސް އަޅައިގެން ބޭރުގައި ނޫސްވެރިން މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭއާއި) އިން މިހާރު އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ދިވެހި އެންމެހައި ނޫސްވެރިންނަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭރަށް ނުކުމެއުޅުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ނޫސްވެރިންނަށް، އެ ނޫސްވެރިޔަކު ނިސްބަތްވާ މީޑިއާގެ ފާސް އަޅައިގެން ބޭރުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެ ކައުންސިލަށް ޔަޤީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މި ހާލަތުގައި ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެންމެ އިސްކަމަކަށް އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިސްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް މާސްކު އެޅުމަށާއި، އަތް ސާފުކޮށް ސެނިޓައިޒް ކުރުމަށް ހަނދާން ކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ފާހުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށާއި، އެ ފާސް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަން އިސްކޮށް، ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ޤައުމީ މަސްލަޙަތު އިސްކޮށް ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.