އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު

މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި 5 ރަށެއް!

  • އެ ރަށްތަކަކީ ހއ. އިހަވަންދޫ, ހއ. މާރަންދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަން، ހދ. ފިނޭ އަދި ހދ އަތޮޅު މަކުނުދޫ
  • މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ މައުލޫމާތުތައްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ހިއްސާ ކޮށްފައިވޭ
  • ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ރަށްރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 22:39 | 4,478

އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ރަފީޤް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 5 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ހެލްތް އިމަރެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެޗްއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ރަފީޤު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިވަގުތުވެސް 5 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހއ. އިހަވަންދޫ, ހއ. މާރަންދޫ، ހ.ދ. ނޮޅިވަރަން، ހދ. ފިނޭ އަދި ހދ އަތޮޅު މަކުނުދޫ އެވެ.

އޭގެއިތުރުން، މިވަގުތުވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ އެހެން ނަމަވެސް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުގެ މައުލޫމާތުތައްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ހިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހއ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި، ރ އަތޮޅާއި، ބ އަތޮޅުގެ އިތުރުން، ކ އަތޮޅާއި، ވ އަތޮޅާއި، ޅ އަތޮޅާއި، ބައެއް ރިސޯޓުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ރަށްރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.