އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އިންފަންޓީނޯގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް

ތަހުގީގު ނިމެންދެން ރައީސްގެ މަގާމުގައި އިންފަންޓީނޯއަށް ހުރެވޭނެ

  • މައްސަލަ އިންފަންޓީނޯގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުމާ ހަމައަށް އޭނާއަށް ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ
  • އިންފަންޓީނޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް އަންނަނީ ބަލަމުން

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 15:52 | 2,487

ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ: ތުހުމަތުތަކަށް އިންފަންޓީނޯ ވަނީ އިންކާރު ކުރައްވާފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް، މައްސަލަ ނިމެންދެން އިންފަންޓީނޯއަށް ފީފާގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރެވޭނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ފީފާއިން އޭޕީއަށް ދިން ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ އިންފަންޓީނޯގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުމާ ހަމައަށް އިންފަންޓީނޯއަށް ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ ސާބިތުވުމާ ހަމައަށް އިންފަންޓީނޯއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އަދަބެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންފަންޓީނޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަމުން އަންނައިރު، ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރެއް ކަމުގައިވާ ސްޓެފަން ކެލާ ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް މައިކަލް ލޯބާއާއެކު އިންފަންޓީނޯ ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އާންމުކުރި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އިންފަންޓީނޯގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަނީ ޕަބްލިކް އޮފީހެއް ނަހަމު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، ސިއްރިއްޔާތުގައި އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އަމަލުތަކެއް ހިންގުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ ބަޔަކަށް އެހީތެރިވި މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ ލޯބާއާއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމަކަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްވިޒަލެންޑްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް ވެސް އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނައިރު، ފީފާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑުވެގެން އައީ 2015 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެގޮތުން އޭރު ފީފާގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސެޕް ބްލެޓާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި ބްލެޓާ ވަނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރަންވެސް ނިންމިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.