ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 22:25
ޝަޒާއިލް: މެންބަރު ސައުދުގެ ޅިޔަނެއް
ޝަޒާއިލް: މެންބަރު ސައުދުގެ ޅިޔަނެއް
ޓްވިޓަރ
ޝަޒާއިލް
ޔާމިން ފަޅި ދޫކޮށް މައުމޫނު ފަޅިއަށް ބަދަލުވި ސައުދުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ކޮއްކޮ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
 
މަޤާމުން ވަކިކުރި ސަބަބެއް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ވެސް އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކުރެއްވި
 
ވަކިކުރީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަޅީގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު އެފެކްޝަން ދޫކުރައްވައި އެ ޕާޓީގެ ވެސް ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިންގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ކޮއްކޮ، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އަނބިކަނބަލުންގެ ކޮއްކޮ، ޝަޒައިލް ސިޔާމްއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީ ކަނޑުފެހި، ޝަޒައިލް ސިޔާމް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަކިކުރި ސަބަބެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝަޒައިލް ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒްްގެ ޗެއާމަންކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ވެސް އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކުރެއްވި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައެވެ.

ޝަޒައިލް ވަކިކޮށްފައިވާއިރު ސައުދާއި އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ގއ. ވިލިނގިލި، ރޯޒިން ވިލާ، އިބްރާހިމް ހަނީފު ވެސް ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަ ކޮށްލަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާ ހުންނެވި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމުން އަންގާރަ ދުވަހު ވަކިކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުދާއި ގާތް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރު ޝާފިޒު މޫސާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް