ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ފެން ބިލް ދައްކައިގެން 10 މީހަކަށް އެއްހާސް ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް
  • ވަކި މަސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް، ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 18:44 | 3,583

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މޯބައިލް އެޕް މީހަކު ބޭނުން ކުރަނީ - އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ފެން ބިލް ދައްކައިގެން 10 މީހަކަށް އެއްހާސް ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި 10ފަރާތަކަށް، "އެއްހާސް ރުފިޔާ ގިފްޓް ކާޑެއް" ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ފަށައިފިއެވެ.

1ހާސްlހާސް!" ގެ ނަމުގައި ފަށާފައިވާ މި މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ފެންބިތަކަށް ފައިސާ ދައްކަވާ ޚަލާސް ކުރައްވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް "lހާސް1ހާސް،" ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި ވަކި މަސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް، ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

ރ. ދުވާފަރުގެ ޔޫޓިވިޓީ ބިލްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ބިލްތައް ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީންގެ މޯބައިލް އެޕް އާއި، އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އަދި ޗެކް ނުވަތަ ނަޤުދު ފައިސާ އިން ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފެން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންއަކީ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ކ. މާފުށި، ރ. ދުވާފަރު އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.