raajjemv logo
އެޗްޕީއޭގެ އިންސްޕެކްޝަން
އުސޫލުތަކާއި ހިލާފުވި ތިން ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި
 
އިންސްޕެކްޝަން ފެށީ ބުދަ ދުވަހު
އަލީ ސަމާޚް
2,486
ކ. މާލެ |
1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 17:55
މާލޭގެ ފިހާރައެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފަށް ހިންގި އިތުރު ތިން ތަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އެޖެންސީން އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ކެއިން ބުއިމުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭ ތަންތަނާއި، އާއްމު ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި، ޖިމް ނުވަތަ ފިޓްނަސް ސެންޓަރުތަކާއި، ސެލޫން އަދި މާރުކޭޓް ފަދަ ތަންތަން އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި އިންސްޕެކްޝަނު ގައި 35 ތަނެެއް ޗެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިންގަނޑުތަކާއި ހިލާފަށް ހިންގަމުން އައި ދެ ފިހާރައަކާއި އެއް ސެލޫނެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުންޏެވެ.

އިންސްޕެކްޝަންގެ ތެރެއިން ބުރާސްފަތި ބަންދުކުރީ 50 ތަނެކެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހު 27 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް