އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ސިޓީ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރާ މެޗު

ޒިދާނަކީ މޮޅު ކޯޗެއް އަދި މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް: ގާޑިއޯލާ

  • ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ސިޓީ ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 ން ރެއާލްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި
  • "ޒިދާންގެ ގައިގައި މޮޅު ކޯޗެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ސިފައެއް އެބަހުރި"

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 16:00 | 4,640

ޒިނެދިން ޒިދާން (ކ) ޕެޕް ގާޑިއޯލާ (ވ): ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސިޓީން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާނަކީ މޮޅު ކޯޗެއް އަދި މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޒިދާން އަކީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންއިރު އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް މިޑްފީލްޑަރެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ޒިދާން ފެނިގެންދަނީ ހަމަ އެގޮތަށް ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

ޒިދާންގެ ގައިގައި މޮޅު ކޯޗެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ސިފައެއް ހުރި ކަމަށް ބުނަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ކުރަން އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޒިދާން މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކައިދިނީ ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއްކަން ކަމަށެވެ.

ސިޓީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރެއާލާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެންމެ ވިސްނާނީ ޒިދާން މެޗުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލާން ބޭނުންކުރާނެ ޓެކްޓިސްއާ މެދު ކަމަށްވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ. ރެއާލްގެ ސްކޮޑަކީ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް ކަމަށާއި އެޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށްވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އޮގަސްޓް މަހު އަލުން ފަށާއިރު، ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ސިޓީ ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 ން ރެއާލްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ މަހު ހަތްވަނަ ދުވަހު ސިޓީ ދަނޑުގައި ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެންވެސް، ސިޓީއަށް ކުއާޓާފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަލުން ފަށާއިރު، ކުއާޓާއާ ހިސާބުން މެޗުތައް ކުޅުމަށް ޔުއެފާއިން ނިންމާފައިވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ލިޒްބަންގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.