އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް

ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީއަށް

  • މިއީ ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ނުވަވަނަ ފަހަރު
  • ފައިނަލް މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ލިޔޯން އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 ން

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 12:24 | 2,633

ޕްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ތަށި ޕީއެސްޖީން އުފުލާލަނީ: މިއީ ޕީއެސްޖީން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ނުވަވަނަ ފަހަރު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕީއެސްޖީން ނުވަވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ ހޯދީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 ން ލިޔޯންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗު ކުޅެފައިވަނީ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދައިގެންނެވެ. އެގޮތުން 5،000 ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަނީ މެޗު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

މި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީއަށް ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރުވެސް ދެ ޓީމު އޮތީ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެފައެވެ. އެކަމަކު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ލިޔޯންގެ ރަފައެލްއަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ.

ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ދެ ޓީމުން ފޮނުވާލި ފުރަތަމަ ފަސް ޕެނަލްޓީވެސް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ލިޔޯނަށް މެޗު ގެއްލުނީ ބާޓްރަންޑް ޓްރައޯރޭ އަތުން ހަވަނަ ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުވުމުންނެވެ. އެއާއެކު ޕީއެސްޖީގެ ޕަބްލޯ ސަރާބިއާ ވަނީ ހަވަނަ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފައެވެ.

ނުވަވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް ޕީއެސްޖީން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ސީޒަނަކު ބާއްވަމުން އަންނަ މި މުބާރާތް އަންނަ ސީޒަނުން ފަށައިގެން ނުބާއްވަން ފްރެންޗް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީން ހޯދިއިރު، އެޓީމުން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ފްރެންޗް ކަޕްގެ އިތުރުން ފްރެންޗް ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެޓީމަށް ފްރެންޗް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލީގު ކެންސަލް ކުރަން ފްރެންޗް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިދިޔަ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ފްރެންޗް ކަޕް ފައިނަލްގައި ސެއިން އެޓިއެން އަތުން މޮޅުވެ އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.