ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގެ ހާލަތު

ޖުލައި މަހު އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 25،000 މީހުން މަރުވި، 1.8 މިލިއަން މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު

  • ޖުލައި މަހު އެގައުމުގެ 18 ސްޓޭޓެއްގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މިންވަރު ދެގުނަ މައްޗަށް ގޮސްފައިވޭ
  • ޖުލައި މަހު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ފްލޮރިޑާ އާއި ކެލިފޯރނިއާ އަދި ޓެކްސަސް އިން
  • ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު 77،000 މީހުންނަށް އަލަށް ވައިރަސް ޖެހުނު

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 06:42 | 3,076

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ގެންދަނީ - ރޮއިޓަރސް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަދި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގައި ޖުލައި މަހު އެކަނިވެސް 25،000 މީހުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފި އެވެ.

ރޮއިޓަރސްގެ ޓެލީ އާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފައިވަނީ ޖުލައި މަހު އެގައުމުގެ 18 ސްޓޭޓެއްގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މިންވަރު ދެގުނަ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކޭސްތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިމިވަނީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގައުމު ހުޅުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގައި މިވަގުތު 4.5 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު ޖުލައި މަހު އެކަނިވެސް 1.8 މިލިއަން މީހުންނަށް އެގައުމުގައި ވަނީ ވައިރަސްޖެހިފަ އެވެ. މިއީ 66 އިންސައްތައިގެ މަތިވުމެކެވެ. މީގެއިތުރުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާ ނިސްބަތްވެސް ވަނީ 19 އިންސައްތަ ޖުލައި މަހު މައްޗަށް ޖެހިލާފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު އެގައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން 152،000 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ޖުލައި މަހު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ފްލޮރިޑާ އާއި ކެލިފޯރނިއާ އަދި ޓެކްސަސްއިންނެވެ. ފްލޮރިޑާއިން ތިން ލައްކަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނުއިރު ޓެކްސަސް އަދި ކެލިފޯރނިއާ މިއިން ކޮންމެ ސްޓޭޓަކުން ވަނީ 250،000 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައެވެ. މިތިން ސްޓޭޓްގައި މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު ނިސްބަތް ޖޫން މަހުވެސް ވަނީ އޭގެ ކުރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ މަތިވެފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން އަލްބާމާ، އަލަސްކާ، އެރިޒޯނާ، ޖޯރޖިއާ، ހަވާއީ، މިސިސިޕީ، މޮންޓާނާ، ނެވަޑާ، ހިމެނޭ ގޮތަށް 18 ސްޓޭޓަކުންވެސް ވަނީ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ދެގުނު މައްޗަށް ޖެހިފައެވެ.

މީގެކުރިން ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައިން ފެންނަމުންދިޔަ ނިއު ޖަރޒީ އާއި ނިއު ޔޯކުން ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށަށްގޮސްފަ އެވެ. އެތަންތަނުގައި ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު މަތިވެފައިވަނީ 7 އިންސައްތައިގައެވެ.

އެމެރިކާއިން ވަނީ ޖުލައި މަހު މިހާތަނަށް އައިއިރު ގައުމަކުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު 77،000 މީހުންނަށް އަލަށް ވައިރަސް ޖެހިގެންނެވެ.

ޖުލައި މަސް ތެރޭގައި އެގައުމުގެ 50 ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން 33 ސްޓޭޓަކުން ވަނީ ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް އެއް ދުވަހާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. އަދި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެގެން 19 ސްޓޭޓަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުން އަދަދުތައް މައްޗަށް ދިޔުމަށްފަހު މިހާރު އެރިޒޯނާ، ފްލޮރިޑާ އަދި ޓެކްސަސްގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ދަށަށްދާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް ފެތުރެމުންދާއިރު އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދަށް އަންނަނީ އެކަމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ޖީޑީޕީ 32.9 އިންސައްތަ އަށް ވަނީ ދަށަށްގޮސްފަ އެވެ. މިއީ ގްރޭޓް ޑިޕްރެޝަން އަށްފަހު އެމެރިކާގެ އިގްތިޞާދު މިހާބޮޑަށް ދަށަށްދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.