އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
އާސެނަލްގައި އޮބާމަޔަންގެ ކުރިމަގު

އޮބާމަޔަން ބަދަލުވާން ބޭނުންވަނީ ރެއާލް ނޫނީ ބާސާއަށް

  • އޮބާމަޔަން ބޭނުންވަނީ ޔޫރަޕްގައި ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ ބޮޑު ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމަށް
  • އޮބާމަޔަން މި ވަގުތު އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ނިޔަލަށް

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 13:34 | 3,188

އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ-އެމެރިކް އޮބާމަޔަން: އޭނާ ހޯދުމަށް ޔޫރަޕްގެ ބޮޑެތި ކްލަބުތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑް ނުވަތަ ބާސެލޯނާއިން ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ-އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އެ ކްލަބު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އޮބާމަޔަން މި ވަގުތު އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޔޫރަޕްގެ ބޮޑެތި ކްލަބުތަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އޮބާމަޔަން ހޯދުމަށް ޗެލްސީ އާއި ބާސާއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ފިނި މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އޮބާމަޔަން ހޯދަން ބާސާއިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސ،ް އެކަން ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. އެކަމަކު އޮބާމަޔަންއަށް ބާސާއިން އަދިވެސް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި، މި ސީޒަން ނިމުމުން އޭނާ ހޯދަން 50 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ބިޑެއް ކުރަން ބާސާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އާސެނަލް ދޫކޮށްލާނަމަ އޮބާމަޔަން ބޭނުންވަނީ ޔޫރަޕްގައި ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ ބޮޑު ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބާސާ އާއި ރެއާލް ހިމެނެއެވެ.

އެކަމަކު އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ވަނީ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު އާސެނަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ، އޮބާމަޔަން އެޓީމުގައި މަޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ގެބޮންއަށް އުފަން އޮބާމަޔަންގެ އެއްބެސްވުން އަންނަ އަހަރު ހަމަވާއިރު، އާސެނަލުން އޮބާމަޔަންއަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ދޭން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައެއްނުވެއެވެ. މީގެ ކުރިން އޮބާމަޔަން ވަނީ އާސެނަލްގައި މަޑުކުރުމާމެދު އަދި ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށާއި، އެ ނިންމުން ވެގެންދާނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ މުހިންމު ނިންމުން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ދޫކޮށް 63 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް އާސެނަލަށް ސޮއިކުރި އޮބާމަޔަން ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅެދިން 108 މެޗުގައި 68 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.