ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޭ ޑުޓާޓޭ

މާސްކް ދޮންނަންވީ ޕެޓްރޯލް އަޅައިގެން، މީ ސަމާސާއެއް ނޫން: ޑުޓާޓޭ

  • އެމަނިކުފާނުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެއީ ރައީސް ޑުޓާޓޭ ސަމާސާއަކަށް ވިދާޅުވި އެއްޗެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފަ
  • އެހެން ނަމަވެސް ޑުޓާޓޭ ވަނީ އެއީ ސަމާސާއެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
  • ފޮތި މާސްކް ދޮންނަންޖެހޭނީ އާންމުކޮށް އަންނައުނު ދޮންނަ ގޮތަށް

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 19:37 | 8,794

ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓޭ- ޑުޓާޓޭގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފައި - އޭޕީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އެޅުމަށްފަހު، މާސްކް ދޮންނަންވީ ޕެޓްރޯލް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައިވެސް ޑުޓާޓޭ ވަނީ އެފަދައިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމާއެކު، އޭރު އެ މަނިކުފާނުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެއީ ރައީސް ޑުޓާޓޭ ސަމާސާއަކަށް ވިދާޅުވި އެއްޗެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރައީސް ޑުޓާޓޭ އަނެއްކާވެސް މިވަނީ އެވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރައްވައި، އެއީ ސަމާސާއެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހުކުރު ދުވަހު ރައީސް ޑުޓާޓޭ ވަނީ އެކަމަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި އަނެއްކާވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މާސްކް ސާފު ކުރުމަށް "އަލްކަހޯލް" ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އަލްކަހޯލް ގަންނާނެ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުން ކައިރި ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަނަކަށް ގޮސް، މާސްކް ސާފު ކުރެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށް ފާޑުކިއުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށާއި، ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި މިއަދު ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ޑުޓާޓޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، "ލައިސޯލް" ބޭނުންކޮށްގެންވެސް މާސްކް ސާފު ކުރެވިދާނެކަމަށް ރައީސް ޑުޓާޓޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕެޓްރޯލް ބޭނުންކޮށްގެން ފޮތި މާސްކް ދޮވުމަށް ރައީސް ޑުޓާޓޭ އިރުޝާދު ދެއްވި ނަމަވެސް، ސިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޙިޔާލު މުޅިން ތަފާތެވެ. އެގޮތުން ފޮތި މާސްކް ދޮންނަންޖެހޭނީ އާންމުކޮށް އަންނައުނު ދޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ސަރޖިކަލް މާސްކެއް ނަމަ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އައު ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ސިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުންނާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕެޓްރޯލް ބޭނުންކޮށްގެން ސިއްޙީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މާސްކް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށާއި، ގިނަ ވަގުތު ޕެޓްރޯލަށް "ކޮންޓެކްޓް" ވުމަކީ ގެއްލުންހުރި ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އާންމުން ޕެޓްރޯލް ގެންގުޅުމަކީ ރައްކާތެރި ގޮތެއްވެސް ނޫންކަމަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ފިލިޕީންސްއަކީ ޗައިނާ ފިޔަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު ޤައުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު ރައީސް ޑުޓާޓޭ ވަނީ ދުވަސްކޮޅަކުން ވައިރަސް ޤުދުރަތީ ގޮތުން "މަރުވެގެން" ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ފިލިޕީންސްއިންވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގިނަ ކޭސްތަކެއް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުގެ ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީވެސް ދަށްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ފިލިޕީންސްގައި މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ އާބާދީގެ 1 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ލިބުނު ނަމަވެސް، ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި، ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް ބުއިމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފާޑުކިއުންތަކާއެކު އެއީ ސަމާސާއެއްކަމަށް ޓްރަމްޕްވެސް ފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.