ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސިލްވާ ސިޓީ ދޫކޮށްލުން

ސިލްވާ ނެތްތަން ފޫބައްދަން އުނދަގޫވާނެ: ގާޑިއޯލާ

  • ވެލެންސިއާއިން 2010 ވަނަ އަހަރު ސިޓީއަށް ބަދަލުވި ސިލްވާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި
  • "ސިލްވާ ދެއްކި ކުޅުން ސިޓީގެ ޖާޒީގައި އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ދެއްކުން ވެގެންދާނީ ޗެލެންޖަކަށް"

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 18:39 | 8,821

މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާ: 10 އަހަރަށްފަހު ސިޓީ ދޫކޮށްލާން އޭނާ ވަނީ ނިންމާފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މެދުތެރޭގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޑޭވިޑް ސިލްވާ ނެތްތަން ފޫބެއްދުން ވެގެންދާނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު ސިޓީއާ ގުޅުނު ސިލްވާ، އަންނަ ސީޒަނުގައި ސިޓީން ނުފެންނާނެކަން އެ ކްލަބުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިލްވާގެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، ސިލްވާ ދެއްކި ކުޅުން ސިޓީގެ ޖާޒީގައި އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ދެއްކުން ވެގެންދާނީ ޗެލެންޖަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ސިލްވާ އަކީ މިޑްފީލްޑަރެއްގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ސިފައެއް ހުރި މޮޅު މިޑްފީލްޑަރެއް ކަމަށްވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

ގާޑިއޯލާ އިތުރަށް ބުނީ ސިޓީގެ މިވަގުތު އަމާޒަކީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ސިޓީގެ ދަނޑުގައި ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވުން ކަމަށެވެ. ރެއާލަކީ ކޮންމެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ލަނޑު ދީފާނެ ކްލަބެއް ކަމަށާއި، ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ވެލެންސިއާއިން 2010 ވަނަ އަހަރު ސިޓީއަށް ބަދަލުވި ސިލްވާ ވަނީ ސިޓީގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ހަތަރު ފަހަރު އަދި އެފްއޭ ކަޕް ދެ ފަހަރު ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ ސިޓީއަށް 395 މެޗު ކުޅެދީ އެ ޓީމަށް 70 ލަނޑު ޖަހާދީފައެވެ.

އުމުރުން 16 އަހަރުން ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސިލްވާ ވަނީ ސްޕެއިންގެ ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅުނު 125 މެޗުގައި 35 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމާއެކު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އެއް ފަހަރު އަދި ޔުއެފާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.