އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
އާސެނަލްގައި އޮޒިލްގެ ކުރިމަގު

އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު އޮޒިލް އާސެނަލް ދޫކޮށްލަނީ

  • މީގެ ކުރިން އޮޒިލްވެސް ވަނީ އާސެނަލް ދޫކޮށްލާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައި
  • ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޮޒިލް ފެންނާނީ އާސެނަލުން

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 18:59 | 2,488

އާސެނަލްގެ މިޑްފިލްޑަރު މެސެޓް އޮޒިލް: އަންނަ ސީޒަނުގައި އޭނާ އާސެނަލްގައި މަޑުކުރާނެ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސެޓް އޮޒިލް އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު އާސެނަލް ދޫކޮށްލާނެ ކަމުގެ 90 އިންސައްތަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އޮޒިލްވެސް އާސެނަލް ދޫކޮށްލާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން އޮޒިލް ވަނީ އާސެނާލާއެކު އޭނާއަށް ކުރިމަގު އޮތް ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އުނާއި އެމިރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އޮޒިލްއަށް އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގައެއް ނުލިބެއެވެ. އެކަމަކު އައު ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އޮޒިލްއަށް ވަނީ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަ ދޭން ފަށާފައެވެ.

އޮޒިލްގެ އޭޖެންޓު ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޮޒިލް ފެންނާނީ އާސެނަލުން ކަމަށާއި އޭނާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަދި ނުނިމޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަންނަ ސީޒަނަށް ފަހު އޮޒިލް އާސެނަލް ދޫކޮށްލާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭޖެންޓް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19ށް ފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން އޮޒިލް ފެނިފައިނުވި ނަމަވެސް، އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ އާސެނަލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

އާސެނަލްގައި އޮޒިލްގެ ކުރިމަގާމެދު ސުވާލު އުފެދުނު ނަމަވެސް، އޭނާ އަކީ އާސެނަލްގެ އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބޭ ކުޅުންތެރިއާއެވެ. އެގޮތުން ހަފުތާއަކު އޮޒިލްއަށް ޖުމްލަ 350،000 ޕައުންޑް ލިބެއެވެ.

ޝާލްކާއިން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި އޮޒިލް ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކުވެސް ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ރެއާލް ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވި އޮޒިލް ވަނީ އާސެނަލަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން 254 މެޗުގައި 44 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ އާސެނަލާއެކު އެފްއޭ ކަޕް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.