އަންގާރަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020
02 އަތަ
1442 ސަފަރު 04
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުން

ސެލްޓަ ވީގޯ ޖާޒީގައި ޖަހާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ނަން ބޮޑުކޮށްފި

  • އަންނަ ސީޒަނަށް އަލަށް އެ ކްލަބުން ނެރުނު ޖާޒީގައި ވަނީ ބޮޑުކޮށް "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް" މިހެން ޖަހާފައި
  • ސެލްޓަ އާއެކު ރާއްޖެއިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 14:47 | 7,934

އަންނަ ސީޒަނަށް ނެރުނު ސެލްޓަގެ އައު ޖާޒީ: ރާއްޖޭގެ ނަން ވަނީ ބޮޑު ކޮށްފައި - ޓްވިޓަރ

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ސެލްޓަ ވީގޯގެ ޖާޒީގައި ޖަހާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ނަން ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސެލްޓަ ވީގޯ ޖާޒީގައި ކުރިން ޖަހާފައިވަނީ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް" ލޯގޯއެވެ. އެކަމަކު އަންނަ ސީޒަނަށް އަލަށް އެ ކްލަބުން ނެރުނު ޖާޒީގައި ވަނީ ބޮޑުކޮށް "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް" މިހެން ޖަހާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ސެލްޓަ އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅެވެ. ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަހަރަކު 900،000 (ނުވަ ލައްކަ) ޑޮލަރު ރާއްޖެއިން ޚަރަދު ކުރާނެއެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް ބަދަލު ގެނެވޭގޮތަށް ހެދި މި އެއްބަސްވުމާއެކު ރާއްޖެއިން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސެލްޓަގެ ޖާޒީ އާއި ސްޓޭޑިއަމްގައި ރާއްޖޭ އިސްތިހާރު ކުރާނެއެވެ.

އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ސެލްޓައިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖޫން މަހު ސެލްޓަ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ކުރިން ވަނީ ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ސެލްޓަގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ހާއްސަ މެސެޖެއް ދީފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ސެލްޓަ އާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސެލްޓައިން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށްވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި އުމުރު ފުރާތަކުގެ ގައުމީ ޓީމުތައް ސްޕެއިނަށް ގޮސް، އެ ކްލަބުގެ ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތައް ކުޅުމާއި ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ސެލްޓަގެ އެކަޑަމީގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ތިބެ ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ފަހިކޮށްދޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.