އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ހައްޖު 1414

ހައްުޖުވެރިންނަށް ހަދިޔާ ދީފި

  • ހަދިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަލިން ރައްކާތެރި ވުމަށް މުހިންމު ތަކެތި

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 13:44 | 7,588

ހައްޖުވެރިން ކޮވިޑް ބަލިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މާސްކް އެޅުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ މަޖުބޫރު ކޮށްފައި - ހަރަމައިންއިންފޯ

ހައްޖުވެރިންނަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ބަހައިފިއެވެ.

ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ދެ މިސްކިތާ ބެހޭ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ ކޮންމެ ހައްޖުވެރިއަކަށް ހަދިޔާއެއް ދީފައި ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ "ހައްޖުވެރިންނަށާއި ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ފަޚުރެއް" މި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ދިން ހަދިޔާ ކަމަށްވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހައްޖުވެރިންނަށް ދިން "ގިފްޓް ޕެކް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ސްޓެރެލައިޒާ އާއި ފޭސް މާސްކާއި، ތެތް ޓިޝޫ ކަރުދާހާއި، މުސައްލަ އަކާއި ކުޑައެކެވެ. މިއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރި ވުމަށް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރަނަ ނުދިނުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ ގުނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.