އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ވިލުފުށި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް

ވިލުފުށި ޓާފް ދަނޑާއެކު އެ ރަށު ޒުވާނުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން

  • ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޓީސީސީން
  • ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
  • މީގެ ކުރިން ވަނީ ފ. ނިލަންދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ އިތުރުން ނ. ހޮޅުދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:53 | 3,136

ތ. ވިލުފުށީގައި އެޅި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ތ. ވިލުފުށީގައި އެޅި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ވިލުފުށީ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިކް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެމްޓީސީސީއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ހަވާލުވެ، އިތުރު ފަރާތަކަށް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަށް ދޫކުރެވިގެން ކުރެވުނު ވިލުފުށީގެ ޓާފް ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެމްޓީސީސީން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެކަމަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރިގޮތުން އެ ދަނޑާ މެދު ރަށުގެ ޒުވާނުން ހިތްހަމަނުޖެހި ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، ޖޫން މަހުގެ މެދުތެރޭގައި އެމްޓީސީސީން އަލުން ވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހަވާލުކުރީ މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނުނިމި ދިގުލައިގެންދިޔަ ވިލިފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވުނީތީ އުފާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަށް ވިލުފުށީ ޒުވާނުންނާއި އެ ރަށު ކައުންސިލުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން ހިމެނެއެވެ. ވިލުފުށީ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިއިރު، މީގެ ކުރިން ވަނީ ފ. ނިލަންދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ އިތުރުން ނ. ހޮޅުދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައެވެ.

ސަރުކާރުން ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ، 2023 ވަނަ އަހަރު ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ރާވާފައިވާ ރޭވުމަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.