އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
އިޓާލިއަން ލީގު

ކަލިއާރީން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

  • ޔުވެންޓަސް އަތުން ކަލިއާރީ މޮޅުވީ 2-0 ން
  • ރެޝިއާ އަތުން ލާޒިއޯ މޮޅުވީ 2-0 ން
  • ޗީރޯ އިމޮބިލޭ ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ރަންބޫޓް ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރިއަށް އަރާފައި

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:25 | 1,901

ކަލިއާރީ އާއި ޔުވެންޓަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ކަލިއާރީ މޮޅުވީ 2-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކަލިއާރީން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ކަލިއާރީން ކުރިހޯދީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ކަލިއާރީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގާ މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކާ ގަލިއާނޯއެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ކަލިއާރީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަލާރީން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖިއޮވާނީ ސިމިއޯނީއެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޔުވެންޓަސްއިން އެޓީމުގެ އެޓޭކުތައް ވަރުގަދަކުރި ނަމަވެސް، ކަލިއާރީން ވަނީ ޔުވެންޓަސްއިން ފުލުފުލުގައި ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ހުއްޓުވާފައެވެ.

ލާޒިއޯ އާއި ބްރެޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފޯވާޑް ޗީރޯ އިމޮބިލޭ: އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް 35 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި

މީގެ އިތުރުން ޓާލިއަން ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބްރެޝިއާ އަތުން ލާޒިއޯ 2-0 ން މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި އިޓަލީ ފޯވާޑް ޗީރޯ އިމޮބިލޭ ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ރަންބޫޓް ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރިއަށް އަރާފައެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ލީގުތަކުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ މި އެވޯޑް ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި މީގެ ކުރިން އޮތީ 34 ލަނޑު ޖަހައިގެން ޖަރުމަންގެ ބަޔާން މިއުނިކުގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއެވެ. އެކަމަކު ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު އިމޮބިލޭ ވަނީ 35 ލަނޑު ހަމަކޮށް އެއްވަނައަށް އަރާފައެވެ.

ޖަރުމަން ލީގު ނިމިފައިވާތީވެ ލެވަންޑޯސްކީއަށް ދެން ވާދަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އިމޮބިލޭ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ފަސްވަނަ ފަހަރަށް އެވޯޑް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް އެބައޮތެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ވަނީ ލީގުގައި ޖުމްލަ 31 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭގެ ނަތީޖާތަކާއެކު ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 37 މެޗުން 83 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. 37 މެޗުން 79 ޕޮއިންޓާއެކު އިންޓަ މިލާން ދެވަނައިގައި އޮތްއިރު، އެޓަލާންޓާ ތިންވަނައިގައި އޮތީ 37 މެޗުން 78 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ލާޒިއޯއަށްވެސް 37 މެޗުން 78 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާއިރު، އެޓަލާންޓާއަށް ކުރިލިބެނީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.