އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
މާޒިޔާގެ ފިޓްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް ބޮޑީޓެކް

މާޒިޔާގެ ފިޓްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް ބޮޑީޓެކް ހަމަޖައްސައިފި

  • މިއީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް
  • މި އެއްބަސްވުމާއެކު މާޒިޔާގެ ޖިމް ސެޝަންތައް ކުރިއަށްދާނީ ބޮޑީޓެކްގައި

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 18:37 | 4,323

މާޒިޔާގެ އޮފީހުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ފިޓްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް ބޮޑީޓެކް ޖިމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މާޒިޔާއިން ވަނީ ބޮޑީޓެކް އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މާޒިޔާގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ވައިސް ޗެއާމަން އަބްދުﷲ މޫސާއެވެ. އަދި ބޮޑީޓެކްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު މުސައިދެވެ. މިއީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

މާޒިޔާގެ ބޯޑް މެންބަރު އަދި މީޑިއާ އޮފިޝަލް ޝިފާން ރައޫފް ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމާއެކު މާޒިޔާގެ ޖިމް ސެޝަންތައް ކުރިއަށްދާނީ ބޮޑީޓެކްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑީޓެކާއެކު މި އެއްބަސްވުމުގައި މާޒިޔާއިން ސޮއިކުރި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބޮޑީޓެކަކީ މިވަގުތު މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޖިމް ކަމުގައި ވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މާޒިޔާގެ ޓްރެއިނިންގ ޖާޒީގައި ބޮޑީޓެކްގެ ލޯގޯ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ބޮޑީޓެކްގެ އިސްތިހާރުތަކުގައި މާޒިޔާގެ ބޮޑު އެހީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮޑީޓެކްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުސައިދު ވިދާޅުވީ މާޒިޔާއާއެކު މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މާޒިޔާއަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ މެނޭޖުމަންޓް އޮތް ކްލަބުކަމުގައި ވުމުން ކަމަށެވެ.

މާޒިޔާއިން މިވަގުތު އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ އޭއެފްސީ ކަޕަށެވެ. އެގޮތުން އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ އިތުރުން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މިފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ފަހަނައަޅައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން މާޒިޔާ ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންޑިއާގައި އެގައުމުގެ ޗެންނާއި ސިޓީ އެފްސީއާ މާޒިޔާ ވަނީ 2-2 ން އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް މިހާރު ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު 23ން ނޮވެމްބަރު ހަތަރަކާ ދެމެދު ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.