ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުން

ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ނުވަ ކްލަބަކުން މަސައްކަތް ކުރި

  • ސީއޭއެސްއިން ވަނީ ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައި
  • ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރީ އާސެނަލް، ބާންލީ، ޗެލްސީ، ލެސްޓާ ސިޓީ، ލިވަޕޫލް، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އަދި ވުލްވްސްއިން

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 14:15 | 5,145

މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާއިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ދިން ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނުވަ ކްލަބަކުން މަސައްކަތް ކުރިކަން ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) ން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހު ޔުއެފާއިން ވަނީ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާ ޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ ސިޓީން ޚިލާފުވެފައި ވާތީ އެ ކްލަބު ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުއެފާއިން ވަނީ އެޓީމު 30 މިލިޔަން ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ސިޓީން ސީއޭއެސްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެ ކޯޓުން ވަނީ ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައެވެ. އަދި ވަނީ ސިޓީގެ ޖޫރިމަނާ 30 މިލިޔަން ޔޫރޯއިން 10 މިލިޔަން ޔޫރޯއަށް ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލި ސީއޭއެސްގެ ޕެނަލުން ބުނީ ޔުއެފާގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވި ނަމަވެސް، އެފްއެފްޕީ ގަވާއިދާ ސިޓީން ޚިލާވުފެއިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނުވަ ކްލަބަކުން ޔުއެފާގައި އެދުނުކަން ސީއޭއެސްއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ކްލަބުތަކަކީ އާސެނަލް، ބާންލީ، ޗެލްސީ، ލެސްޓާ ސިޓީ، ލިވަޕޫލް، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އަދި ވުލްވްސްއެވެ.

މީގެ ކުރިން ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވަނީ ސިޓީގެ އަގު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރި މީހުން، ސިޓީގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިޓީގެ އަގު ވައްޓާލައި، ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ސިޓީއާ އެއްކޮޅަށް ނިމުމުން، އެއިން އެނގިގެންދަނީ ސިޓީގެ ކުށެއް ނެތްކަން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ސިޓީގެ ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމާ ގުޅިގެން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އާއި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެ ދެ ކޯޗުން ބުނީ އެފްއެފްޕީ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގާތޯ ބަލަން ޔުއެފާއިން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލިކަށިކޮށް އޮތުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ގަވާއިދެއް ހެދިފައިވާނަަމަ އޭގެ ބާރެއް ނެތި ބޭނުން ބަޔަކަށް ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެވޭނަމަ އެ ގަވާއިދެއްގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.