އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ކޮވިޑް-19 ހޮންކޮންގް

ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގް އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

  • ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން
  • ހައި ރިސްކު ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މީހުން ޓެސްޓު ކުރަން ނިންމާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 09:35 | 2,233

ހޮންކޮންގެ މަގުމަތީ ގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ، ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މާސްކު އަޅަމުން - އޭއެފްޕީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް އެ ޤައުމުން 106 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު މި ވައިރަސް ޖެހިގެން 23 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި ކެއުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު ބައްދަލު ކުރެވޭނީ ފަހަރަކު ދެ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮންގް ކޮންގް އިން ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތުގައި މީގެ ކުރިން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު އެ ޤައުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 100ށްވުރެން ގިނަ ކޭސްތައް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އެ ޤައުމުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އަޅަން މަޖުބޫރުކޮށް، މާސްކު ނާޅާ މީހުން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހޮންކޮންގެ ޗީފް ސެކެރެޓަރީ މެތިއު ޗޮން ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާނެ ކަމަށެވެ. އެއާ ހިލާފުވާ މީހުން 5000 ހޮންކޮން ޑޮލަރު ނުވަތަ 645 އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ހައި ރިސްކު ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މީހުން ޓެސްޓު ކުރާ އަދަދު އިތުރު ކުރަން އޮފިޝަލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.