ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ފެށުން

އެމިރޭޓްސްއިން އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރަނީ!

  • ފަތުރުވެރިންގެ ޑިމާންޑްއަށް ބެލުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ހަފްތާއަކު ހަ ދަތުރު ކުރާނެ
  • 1 އޮގަސްޓުން ފެށިގެން ސީޝެލްސްއަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ
  • އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުން އަލުން ދަތުރުތައް ފެށިއިރު ރައްކާތެރިކަމަށް ވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި

ކ. މާލެ | 23 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 08:07 | 3,965

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އައި އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި - އެމްއޭސީއެލް

ދުނިޔޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިން އެމިރޭޓްސްއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެމިރޭޓްސްއިން ބުނީ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޓް ބޮޑުވުމުން ކަމަށާއި ކުރިން ހަފްތާއަކު ފަސް ފަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ބޭއްވި ނަމަވެސް އޮގަސްޓް 4 ވަަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފްތާއަކު 6 ފަހަރަށް ދަތުރުތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އެއަރލައިނުން ވަނީ ސީޝެލްސްގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމާއެކު 1 އޮގަސްޓުން ފެށިގެން އެ ޤައުމަށް ވެސް އަލުން ދަތުރު ފެށުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ސީޝެލްސްއަށް ހަފްތާއަކު ފަސް ދަތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމިރޭޓްސްއިން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ ދަތުރުވެރިންނަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން ސީޝެލްސް އަދި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަށް ޗުއްޓީތަކަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ''ގްރީޓް ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖް'' އެއްވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއާލާ 199 ދިރްހަމް ދެެއްކުމަށްފަހު ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖް ބުކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ވީޑިއޯ އެޕޮއިންޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް ބުކް ކުރެވޭނެ ކަަމަށެވެ.

އެމިރޭޓްސް އިން އިތުރަށް ބުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ހުރެ ދަތުރުތަކަށް ބަދަލު އައި ފަސިންޖަރުންގެ ޓިކެޓްގެ މުއްދަތު 24 މަހަށް ދެމިގެންދާނެ ކަަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ދަތުރުތައް ބުކް ކުރެވޭނެ ކަަމަށެވެ.

އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުން އަލުން ދަތުރުތައް ފެށިއިރު ފަސިންޖަރުންނާއި އަދި ކުރޫއިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އަދި އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރު ކުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކަށް ހިލޭ ހައިޖީން ކިޓެއް ދޭނެ ކަމަށާއި މި ކިޓްތަކުގައި މާސްކް، އަންގި، ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރ އަދި އެންޓި ބެކްޓީރިއަލް ވައިޕްސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމިރޭޓްސް އިން ބުންޏެވެ.

އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ 60 މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.