ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ވިޔަރެއާލް ބައްދަލުކުރާ މެޗު

ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗަށް ރެއާލް އޮތީ ތައްޔާރަށް: ޒިދާން

  • "ކޮވިޑް-19 ގެ ބްރޭކަށް ފަހު ކުޅުނު ކޮންމެ މެޗެއްވެސް ކުޅުނީ ފައިނަލެއް ކަމުގައި ދެކިގެން"
  • "ވިޔަރެއާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ މި ސީޒަނުގައި ރެއާލުން ނުކުންނާނެ އެންމެ ޕްރެޝަރު މެޗު"

ކ. މާލެ | 16 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 18:32 | 5,355

ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން: ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށްގެން ރެއާލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ވިޔަރެއާލް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ މި ސީޒަނުގައި ރެއާލުން ކުޅޭނެ އެންމެ ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗު ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

ޒިދާން ބުނީ މި މެޗަކީ މި ސީޒަނުގައި ރެއާލުން ކުޅޭނެ އެންމެ ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗު ކަމަށާއި، އެކަމަކު މި މެޗަށް ރެއާލުން އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ޒިދާން އިތުރަށް ބުނީ މި މެޗަށް ރެއާލުން ނުކުންނާނީ މެޗުން މޮޅުވެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޕްރެޝަރު ހެންޑަލް ކުރެވޭނެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އަދި ރެއާލުން ކޮވިޑް-19 ގެ ބްރޭކަށް ފަހު ކުޅުނު ކޮންމެ މެޗެއްވެސް ކުޅުނީ ފައިނަލެއް ކަމުގައި ދެކިގެން ކަމަށާއި ދަނޑުމަތީގައި ކުޅުންތެރިން ދައްކާ ހިތްވަރުން އެކަން އެންމެނަށްވެސް އިނގޭނެ ކަމަށްވެސް ޒިދާން ބުންޏެވެ.

ނިމިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން އެންމެ އެދޭފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެދެވުނު ސީޒަނެއް ނޫން ކަމުން، ކުޅުންތެރިންގެ އަޒުމަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ސަޕޯޓަރުން އުފާ ކޮށްދިނުން ކަމަށް ޒިދާން ބުންޏެވެ. އަދި ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ އަބަދުވެސް ކްލަބަށް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ބައެއް ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ސަޕޯޓަރުން އެދޭފަދަ ނަތީޖާއެއް ނެރެދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރެއާލް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން އެޓީމުގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ގެރެތު ބޭލް ފެނިފައިނުވާއިރު، ޒިދާން ބުނީ މި މެޗުގައި ބޭލް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށާއި، ބޭލް ހުރީ ރެއާލާއެކު ކާމިޔާބު ހޯދަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ވިޔަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރެއާލުން ނުކުންނައިރު، ރެއާލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ދެ ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންވެ މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ރެއާލަށް 34 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ ކުޅުނު 36 މެޗުން ލިބުނު 83 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް 36 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 79 ޕޮއިންޓެވެ.

ލީގުގައި ރެއާލާއި ވިޔަރެއާލް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 00:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.