ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ބިދޭސީން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ކުރިމަތިލުން

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ވަކި ސަރުކާރެއްގެ އިހުމާލެކޭ ބުނެ ނިންމައެއް ނުލެވޭނެ: ޝިޔާމް

  • ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި، ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގާފައިވޭ
  • މިއީ ބޮޑު ޤައުމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި
  • އާންމު ރައްޔިތުންނާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް ސިފަ ކުރެއްވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 15:41 | 2,717

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް- ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއީ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ވަކި ސަރުކާރެއްގެ އިހުމާލެއް ކަމަށް ބުނެ ނިންމާލެވެން ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި، ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ޓްވީޓު ކުރައްވައި މެމްބަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، މިއީ ހީފުޅު ނުކުރައްވާ ވަރުގެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަކި ސަރުކާރެއްގެ އިހުމާލެއް ކަމުގައި ބުނެ ނިންމާލެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ޤައުމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު ޝިޔާމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ގަލާއި ދަގަނޑު ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، އާންމު ރައްޔިތުންނާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް ސިފަ ކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި މުޒާހަރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް، މުސާރަ ނުލިބޭތީ، އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގައި، ބައެއް ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެ، އަދި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.