ބޮލީވުޑް ތަރިންނާއި ކޮވިޑް-19
ޖާޔާ ބަޗަން އާ އައިޝްވާރިޔާ އަދި އަރާދްޔާ ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް
 
އަމީތާބަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން
 
އަމީތާބްގެ ދަރިފުޅު އަދި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަބީޝޭކް ވަނީ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި
ކ. މާލެ |
ޖާޔާ ބަޗަން އާއި އައިޝްވާރީޔާ އަދި އަރާދްޔާ
ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ބޮލީވުޑްގެ މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބް ބަޗަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު އޭނާގެ އަންހެނުން ޖާޔާ ބަޗަން އަދި ޅީދަރި އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބަޗަން އާއި ކާފަ ދަރިފުޅު އަރާދްޔާ ބަޗަން ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަމީތާބްގެ ދަރިފުޅު އަދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ އަބީޝޭކް ބަޗަން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަމީތާބް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އޭނާ ވަނީ ޓްވިޓަރ ގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. އަމީތާބް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ ވަނީ އެނާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އާއިލާގެ މެންބަރުން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ފައިތުވި ދިހަ ދުވަހު އޭނާއާ ބައްދަލުވެފައި (ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓްވެފައި) ހުރި މީހެއް ނަމަ އަވަހަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބައްޗަން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޖުލައި 11 ގައި އަމީތާބް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މިހާރު އޭނާ އަށް އަންނަނީ މުމްބާއީގެ ނަންވާތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އައިޝްވާރިޔާގެ ފިރިމީހާ އަދި އަރާދްޔާގެ ބައްޕަ އަބީޝޭކް ވެސް ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓަރ ހޭންޑްލްގައެވެ. އަބީޝޭކް ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ އަމީތާބް އާއި އޭނާގެ ފުށުންވެސް ފެންނަނީ އަދި އާދައިގެ އަލާމާތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ހާސްނުވެ ތިބުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަމީތާބް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންނާއި އާންމުން އަންނަނީ އޭނާ އަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ޓްވީޓުތައް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
25%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
75%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved