ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - ފްރެންޗް ލީގު

ކަވާނީ ދެލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، ޕީއެސްޖީ މޮނާކޯއާ 3 ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި

  • ލީގު އޮތީ ވާދަވެރި ހިސާބެއްގައި
  • ޕީއެސްޖީއަކީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 10 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 20:03 994

ލަނޑަކަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން ސެލެބްރޭޓް ކުރަނީ - ބީބީސީ

އެޑިންސަން ކަވާނީގެ ދެ ގޯލާ އެކު ފްރެންޗް ލީގުގައި ގުއިންގަމްޕް ބަލިކޮށް ތަވާލްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް މޮނަކޯއާ 3 ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޕީއެސްޖީން ޖެހިލައިފިއެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގުއިންގަމްޕްގެ މައްޗަށް ޕީއެސްޖީން ކުރި ހޯދީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މޮޅާއެކީ ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ 71 ޕޮއިންޓާ އެކީގައެވެ.

 

ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި74  ޕޮއިންޓާއެކީ އޮތީ މޮނާކޯއެވެ. މި ދެ ޓީމަށް ވެސް ލީގުގައި ބާކީ އޮތީ އެންމެ 7 މެޗެވެ.

 

ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ހުރިހާ ލަނޑުތަކެއް ވެސް ފެނިފައި ވަނީ މެޗުގެ ފަހު ހާފްގައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ލަނޑު 56 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަވާނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާފައި ވަނީ އެންޖެލް ޑިމަރިއާއެވެ.

 

އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އެޑްރިއަން ރެބިއޮޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ދެވަނަ ލަނޑުޖެހީ ކަވާނީއެވެ. އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ޑިމަރިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަވާނީ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

 

މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުުގެ ތެރޭގައި ޕީއެސްޖީގެ ފަހު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ މަޓޫޑީއެވެ.

 

ލީގުގެ ވާދަވެރިން ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެއްވަނައިގައި އޮތް މޮނާކޯއާ ދެވަނައިގައި އޮތް ޕީއެސްޖީ އަދި ތިން ވަނައިގައި އޮތް ނީސްއަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

 

ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ސީޒަނުގައި ވެސް ފްރާންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންއަކީ ޕީއެސްޖީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް