ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ރެޖިސްޓްރާ ކުންފުނި އުވާލުން

ރެޖިސްޓްރާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން 4924 ކުންފުނި އުވާލައިފި

  • އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައްވެސް އުވާލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވޭ
  • ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 2 އަހަރު ވެފައިވާނަމަ ކުންފުންޏެއް އުވާލެވޭނެ
  • އުވާލާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓު ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 10 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 08:15 | 3,198

ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް މަރިޔަމް ވިސާމް- ރެޖިސްޓްރާއަށް ކުންފުނި އުވާލެވޭ ޙާލަތްތައް ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން 4924 ކުންފުންޏެއް އުވާލައިފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 75 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 4924 ކުންފުނި އުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިތައް އުވާލާފައިވަނީ ކުންފުނި އުވާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު (ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅައި އުވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހުކަން ވެސް މިނިސްޓްރީން ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވަނީ އުވާލާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެލިސްޓުގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 75 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރިތާ އަހަރެއް ވެގެން ދާއިރުވެސް ކުންފުނިން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްފައި ނުވުމާއި، ކުންފުނިން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 2 އަހަރު ވެފައިވާނަމަ ކުންފުންޏެއް އުވާލުމުގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ވެސް އުވާލުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުގައި ރަޖިސްޓްރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައް އުވާލެވޭ 3 ގޮތެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ކުންފުނި އުވާލުމަށް އެ ކުންފުންޏަކުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅުމާއި، ކުންފުނި އުވާލުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރެއް ނެރުމާއި، ކުންފުނި އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ނިންމެވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.