ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޔޫކޭގެ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ލިސްޓް

ލުއިދިން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނޭތީ އިނގިރޭސި ޕާލިމަންޓުގައި އަޑުއުފުލައިފި

  • ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނުހެމުނުން އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫން: އެމްޕީ ޑޭވިޑް އެމެސް
  • ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާނެ ކަމަށް ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގައި އެމްޕީ އެމެސް ވިދާޅުވި
  • ރާއްޖޭއިން އެތެރެކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލެއްވި

ކ. މާލެ | 9 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 23:41 | 12,799

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑޭވިޑް އެމެސް ވާހަކަދައްކަވަނީ -

އިނގިރޭސިވިލާތުން، ބައެއް ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމި ލިސްޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމަނާފައިނުވާތީ އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މެމްބަރަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑޭވިޑް އެމެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވީ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމިއިރު ރާއްޖެ ހިމަނާފައިނުވާތީ އެއީ މުޅިން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ރާއްޖޭގެ ދެ ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑޭވިޑް އެމެސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި މިގޮތަށް ރާއްޖެ އެކަހެރިކޮށްފި ކަމުގައިވާ ނަމަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާނެ ކަމަށެވެ.

ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގެ ތަޅުމުގައި ހުންނަވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ޑޭވިސް އެމެސްވަނީ ރާއްޖޭއިން އެތެރެކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން 5 އިންސައްތަ ޑިއުޓީ ނަގާއިރު، ރާއްޖެއިން 20 އިންސައްތަ ޑިއުޓީ ނަގާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ބަންދު ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާނީ މި މަހުގެ 15 ގައެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖެއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ޗުއްޓީ ހޭދުމަށް ކުރުމަށް އައުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ އެއްމަންޒިލްގެ ގޮތުގައި ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއާ ވާދަވެރި ދެ ގައުމު ކަމުގައިވާ މޮރިޝަސް އަދި ސީޝެލްސް ހިމެނެއެވެ. އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ލިސްޓުގައި ގިނައީ އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމުތައް ކަމުގައިވާ ޖަޕާން، ދެކުނު ކޮރެއާ، ވިއެޓްނާމް އަދި ހޮންގކޮންގ ފަދަ ގައުމުތަކެވެ.

ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި ހައި ކޮމިޝަނުން ނެރިފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތުމުން ކަމަށެވެ. އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރާއި، ގައުމަށް އެތެރެވުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި، އެ ގައުމެއްގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ކަރަންޓީން މިންގަނޑުތަކާއި އެ ގައުމެއްގެ ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ހާލަތު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.