ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
އެމްއޭސީއެލް

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑަށް 2 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

  • ކުރިން އެބޯޑުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު ވަނީ ބޯޑުން ވަކިކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 7 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 13:44 | 2,527

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް - އެމްއޭސީއެލް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން 2 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އަލަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 2 ބޭފުޅުންނަކީ ކުރިން އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި މުހައްމަދު މިހާދު އާއި ފަރުހާން އަބްދުއްޣަފޫރުއެވެ. އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑަށް އަލަށް 2 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، ކުރިން އެބޯޑުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު ވަނީ ބޯޑުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު ދާދިފަހުން އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއަރޓް އައްޔަނު ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައިމިވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގައި އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާދިލް މޫސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވިތަ ދޮޅު އަަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީކަމުގެ މަގާމުން އާދިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވަގުތީ ގޮތުން އެމްއޭސީއެލް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ، އެކްޓިންގ އެމްޑީގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން އައީ މުސާ ސޯލިހުއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.