އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ރައީސް ފުލުހުންނާ ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

ރައީސް ސޯލިޙު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

  • އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ގައި ރައީސް ސޯލިޙު ސިފައިންނާވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާނެ
  • އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:15 ގައި ރައީސް ސޯލިޙު ފުލުހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ
  • މި ދަނޑިވަޅަކީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ ދަނޑިވަޅެއް

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 13:00 | 6,343

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު- ރައީސް ސޯލިޙު ސިފައިންނާ ފުލުހުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:15 ގައި ރައީސް ސޯލިޙު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮންނާނީ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ގެ މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 09:00 ގައި ރައީސް ސޯލިޙު ސިފައިންނާ ވެސް ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮންނާނީ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައެވެ.

ރައީސް ސޯލިޙު ފުލުހުންނާ ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާއިރު، މި ދަނޑިވަޅަކީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19ގެ މި ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.