ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު

އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ޑރ. ނަޒްލާ ހަމަޖައްސައިފި

  • ޖުލައި 1 ގައި ސަރުކާރުން ވަނީ އެންއީއޯސީ އުވާލައްވާ އެތަނުގެ ދަށުން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް އެޗްއީއޯސީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރައްވާފަ
  • އެންއީއޯސީގެ މަސައްކަތްތައް އެޗްއީއޯސީއަށް ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް އެ ސެންޓަރުން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ދެވޭނެ

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 06:59 | 4,574

ޑރ ނަޒްލާ އެންއީއޯސީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގެ ނަމުގައި ސެންޓަރެއް އުފައްދައިގެން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ވަނީ އެންއީއޯސީ އުވާލާ، އެތަނުގެ ދަށުން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް އެޗްއީއޯސީގެ ދަށަށް ބަދަލޮކޮށްފައެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާއަކީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގައި ޑރ. ނަޒްލާ ބޮޑަށް ޚާއްސަ ވެފައި ވަނީ އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައެވެ.

ތަރުޖަމާނުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ޑރ. ނަޒްލާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތަކާއި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންއީއޯސީގެ މަސައްކަތްތައް އެޗްއީއޯސީއަށް ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް އެ ސެންޓަރުން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ދެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ސެންޓަރަށް ގެނައި ހަމަ އެކަނި ބަދަލަކީ އޮޕަރޭޝަން ކުޑަކޮށް، އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުކަމަށް އަމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.