ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19އަށް ވެކްސިން އުފެއްދުން

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޓްރައަލް ދަނީ ރަނގަޅަށް: އިންޑިއަން ކްލިނިކަލް ރިސަރޗް އެޖެންސީ

  • ވެކްސިން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ދުވަހު ނެރެވޭނެ
  • ކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަވަސް ކޮށްފައިވަނީ މިކަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް
  • އައިސީއެމްއާރުން ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓައިމްލައިން އާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ގިނަ މާހިރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 03:50 | 5,083

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - ރޮއިޓަރސް

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަވަސް ކޮށްފައިވަނީ މިކަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ބުނެ އިންޑިޔާއިން ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެގައުމުގެ އިސް ކްލިނިކަލް ރިސަރޗް ސެންޓަރުން ދިފާޢުކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކްލިނިކަލް ޓްރައަލްތައް އަވަސްކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސިއްހީ މާހިރުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ލިޔެފައިވާ ސިޓީއެއް ލީކުވުމާއެކު އިންޑިޔާގެ މެޑިކަލް ރިސަރޗް ކައުންސިލުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. މި ބަޔާނުގައި އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮތް މެޑިކަލް ރިސަރޗް(އައިސީއެމްއާރު)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބަލްރަމް ބަރްގަވާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވެކްސިން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ދުވަހު ނެރެވޭނެކަމަށާއި ވެކްސިންގެ އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ޖަހައިގެން ޓެސްޓްތައް މި ޖުލައި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެށޭނެކަމަށެވެ.

މި ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްގެން ވައިރަސްއަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ވެކްސިނެއް އުފެއްދޭނެކަމަށް އައިސީއެމްއާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އިންޑިޔާގެ ބާރަތް ބައޮޓެކް އާއި އައިސީއެމްއާރު ގުޅިގެންނެވެ.

ވެކްސިންގެ ޓްރައަލްތައް އާންމުކޮށް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރިޔަށް ގެންދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19އަށް އަވަހަށް ވެކްސިނެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާތީ ކާމިޔާބުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާ އަވަސްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަތާތްތަކުން ވަނީ ހުއްދަދީފައެވެ.

އައިސީއެމްއާރުން ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓައިމްލައިން އާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ގިނަ މާހިރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެއީ މި ޓެސްޓްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އަދި ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ އަޚްލާގާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އައިސީއެމްއާރުގެ ސްޕޯކްސްމަން ލޯކޭޝް ޝަރްމާ ބުނެފައިވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބިނާވެގެންދާނީ ކްލިނިކަލް ޓްރައަލްއިން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަށް ކަމަށެވެ.

އައިސީއެމްއާރުގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ބޭނުންވަނީ ވީއެންމެ އަވަހަށް ކްލިނިކަލް ޓްރައަލްތައް ނިންމާ ދެން ހުރި ކަންކަން ވީއެންމެ އަވަހަށް ފެއްޓުމަށްކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތުން މިކަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އިންސާނުންނަށް ވެކްސިން ޓެސްޓްކުރުމާއި ޖަނަވާރުންނަށް ވެކްސިން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އެކުއެކީގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.