ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ޝާކިއްޓޭ ކޯޗިންގ އެމްބެސަޑަރަކަށް

ލެއިޕްޒީގު ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯޗިންގ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާކިއްޓޭ

  • ޝާކިއްޓޭ ވަނީ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް ފެކަލްޓީން "ޑިޕްލޮމާ އިން ފުޓްބޯލް" ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައި
  • އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖަރުމަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ އޭ ލެވަލްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދޭ
  • "ދިވެހި ކުޅިވަރަށް މީގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ"

ކ. މާލެ | 3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 15:01 | 4,014

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) - އެފްއޭއެމް

ޖަރުމަންގެ ލެއިޕްޒީގު ޔުނިވާސިޓީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (އައިސީސީ) ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ލެއިޕްޒީގު ޔުނިވާސިޓީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (އައިސީސީ)ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާކިއްޓޭ ހަމަޖެއްސިއިރު، އޭނާ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް ފެކަލްޓީން "ޑިޕްލޮމާ އިން ފުޓްބޯލް" ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖަރުމަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ އޭ ލެވަލްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދެއެވެ. މި ކޯހުގައި ސްޕޯޓްސް ސައިންސާއި އެހެނިހެން ކުޅިވަރު ކޯޗުންނަށް މުހިންމު ގިނަ މައުލޫމާތު އުނގަންނައިދިނުމުގެ އިތުރަށް ކޯޗުން ތަމްރީނު ކޮށްދެއެވެ.

އެމްއޯސީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލެއިޕްޒީގު ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯޗިން އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާކިއްޓޭ ހަމަޖެއްސުމަކީ ދިވެހި ކުޅިވަރަށް މީގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ލެއިޕްޒީގު ޔުނިވާސިޓީ އާއި ދިވެހި ކޯޗުންގެ މެދުގައި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކްލަބު އީގަލްސްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ޝާކިއްޓޭ ވަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ ޓީމުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ޝާކިއްޓޭ ވަނީ ޓީމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

މި ވަގުތު ޝާކިއްޓޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ކޯޗިންގ ޓީމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.