ބުދަ 05 އޯގަސްޓު 2020
08 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 15
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އެލައިޑް އިންޝިއުރެންސް އޮފީސް

ޖުލައި 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެލައިޑުގެ އޮފީހުން ޙިދުމަތް ލިބޭނެ

  • އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9 އަކުން މެންދުރުފަހު 2 އަކަށް
  • އެލައިޑުގެ ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު 1600 ނަންބަރަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ
  • ކޮވިޑް-19 މި ހާލަތުގައި ކުރިން ހިދުމަތް ދެމުން ގޮސްފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް

ކ. މާލެ | 3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 12:52 | 1,687

އެލައިޑް އިންޝިއުރެންސްގެ އޮފީސް - އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

ޖުލައި 5 ވަނަ ދުވަހުން އިންޝުއަރެންސްގެ އޮފީސް ހުޅުވައި އެ އޮފީހުން ޙިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އެލައިޑުން ބުނެފިއެވެ.

އެލައިޑުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހާއި ފްރަންޓް އޮފީސް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވައި ޙިދުމަތް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9 އަކުން މެންދުރުފަހު 2 އަކަށް ކަމަށެވެ.

ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އެލައިޑްގެ ޙިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތްތައްވެބްސައިޓްއަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެލައިޑުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 1600 ލިބޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެލައިޑުން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ އަޔާދީ ތަކަފުލްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.