ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން

ރަހީނުކޮށްފައިވާ 12 ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށްފި

  • ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ
  • ބިދޭސީން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ މުސާރަނުދީ ގިނަ މަސްތަކެއްވުމުން

ކ. މާލެ | 3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 08:11 | 7,536

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ރަހީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރަހީނުކޮށްފައިވަނީ 12 ދިވެހިން ކަމަށާއި ހުރިހާ ދިވެހިންވެސް ސަލާމަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ނުދީ ގިނަ ދުވަސްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އިރާކޮޅު ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެރަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބިދޭސީންތައް ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައި، ފުލުހުން ރަށަށް އެރިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފުލުހުންގެ ޓީމުތަކެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު ވަނީ ބޮޑުފިނޮޅަށް ގޮސްފައެވެ.

އަދި އެރަށުގައި މިހާރުވެސް ފުލުހުންގެ ޓީމުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.