ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު

ދަތުރުވެރިންގެ މަރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު ގޮޅިތައް ކުޑަކަމުގެ ޝަކުވާ

  • މާރުކޭޓު ހުޅުވާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 2 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 18:30 | 1,971

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން އާންމުން ތަކެތި ގަންނަނީ - ސިމާހާ ނަސީމް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު ގޮޅިތައް ކުޑަކަމުގެ ޝަކުވާ ވިޔަފާރިވެރިން ކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ދިން ލުއިތަކާއެކު ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވާފައިވާއިރު އެތަނުގެ ވިޔަފާރި އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ހާމަކުރެއެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 މި ހާލަތުގައި މާރުކޭޓުތައް ހުޅުވުމުން އާންމުންނަށް އެހާ ގިނައިން މާރުކޭޓަށް ނާންނަ ކަމަށާއި ތަކެތި ލިބުމުގައި ވެސް ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ބުނެފައިވަނީ ގޮޅި ކުޑަކަމުން އެތަނަށް ވަންނަން ވެސް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގައި ވެސް ދަތިތަކާއި ދިމާވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުޑަވެފައި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ ބޮޑުކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔަކު އިށީދެލައިގެން

ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މާރުކޭޓްތައް އަލުން ހުޅުވާފައިވާއިރު މި ތަންތާނގައި ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބަލި ފެތުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކާ ރައްކާތެރިކަމަުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި، ފައިސާ ބަލައި ގަތުމުގައި ވީވަރަކުން ކޭޝްލަސް ޕޭމަންޓް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.