ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ޓްރަމްޕާ ޚިލާފަށް އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ބައިޑެން މި ދަނޑިވަޅުގައި ކެމްޕެއިން ރެލީ ބާއްވާން ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ

  • މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އަންނަ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ތަފާތު ކެމްޕެއިންއަކަށް ވާނެ
  • ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ބައިޑެން ވަނީ އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުން މަދުކުރައްވާފަ
  • އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 1 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 12:22 | 3,258

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ އެޤައުމުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ އެ ޤައުމުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކެމްޕެއިން ރެލީތައް ބާއްވަން ޤަސްތު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ އެކި ސްޓޭޓުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ރެލީތައް ބާއްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން އޮތުމާއެކު، ބައިޑެން އެފަދައިން ކެމްޕެއިން ރެލީތައް ބާއްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައިޑެންއާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޑެލާވާރ ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިޑެން ވަނީ މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އަންނަ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު ކެމްޕެއިނަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް، އެމަނިކުފާނު އިސް ކުރައްވާނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ބަސްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ބައިޑެން ވިދާޅުވީ، މިއީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ބައިޑެން ވަނީ އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުން މަދު ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕެއިން ރެލީތަކުގައި ބައިޑެންއަށް މުޚާތަބު ކުރައްވައި "ހައިޑިންގ ބައިޑެން" އޭ ވިދާޅުވެ، މަލާމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައިޑެން ވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝްގެ ވެރިކަމުގައި އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ބިލް ކްލިންޓަންގެ ވެރިކަމުގައި ޖޮއިންޓް ޗީފް އޮފް ސްޓޭޓްގެ ޗެއަރމަންކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ޖޯ ބައިޑެން އަށް ތާޢީދު ކުރައްވަން ނިންމެވިކަން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އިތުރުން، ބައިޑެން އާ އެންމެ ގާތުން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ، ފަހުން ޕްރައިމަރީން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ބަރނީ ސެންޑަރސްވެސް ވަނީ އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.