ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ބޭންކްތަކާއި އަމިއްލަ އޮފީސްތައް ހުޅުވުން

މިއަދާއި މާދަމާ ބޭންކްތައް އަދި އެމްއެމްއޭ ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 9:30ން މެންދުރު 2:00ށް

  • ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެޗްޕީއޭ ގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިތަންތަން ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އިޢުލާނުކުރެވޭނެ
  • ބީއެމްއެލްއިން ހިދުމަތް ދެނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް
  • ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތަކާއި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތައް ހުޅުވުމަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފައި

ކ. މާލެ | 1 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 08:49 | 1,823

އަމީނީ މަހުގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި އޭޓީއެމްތައް؛ މިއަދާއި މާދަމާ ބޭންކް އަދި އެމްއެމްއޭ ހުޅުވާނެ ގަޑިތައް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާ ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭންކްތައް އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 9:30ން މެންދުރު 2:00ށް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަންގައިފިއެވެ.

ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތައް ދިނުމުގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާގެ ދަށުން ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ އަދި 2 ވަނަ ދުވަހުގައި އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތަށް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:30ން މެނދުރުފަހު 2:00ށް ކަމަށް ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެޗްޕީއޭ ގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިތަންތަން ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނިންމަވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވާލުމާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ވަޒީފާގެ މާޙައުލު ހުންނަންވާނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިން އޮން ވޯކްޕްލޭސް ސޭފްޓީ އާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތަކާއި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތައް ހުޅުވުމުގައި ވަޒީފާގެ މާޙައުލު ހުންނަން ވާނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިން އޮން ވޯކްޕްލޭސް ސޭފްޓީ އާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.