ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ބައްދަލުވުން

ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ދިރުވުމުގެ ބިންގަލަކީ ދަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

  • 33 ވަނަ ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ލަންކާގައި
  • ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު
  • ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކި ގައުމުތަކުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 19:16 | 1,488

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އަޑިއަޅާލާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ދިރުވުމުގެ ބިންގަލަކީ ދަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމިއްޔާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވާލްޑް ޓޫރިޒަމް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ) ކޮމިޝަން ފޮރ އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް، އަދި ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ކޮމިޝަން ފޮރ އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް، އަދި ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސްރީލަންކާ ހޮވާފައިވީ ނަމަވެސް، ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީއާއިންނެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ކޮމިޝަން ފޮރ އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް ދަޕެސިފިކް، އަދި ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާގެ ބައްދަލުވުން ލަންކާގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި، އެމީހުންގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމާއި، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކި ގައުމުތަކުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މިސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި އެހެނިހެން އެހީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ "ގްލޯބަލް ގައިޑްލައިން ޓު ރީސްޓާޓް ޓޫރިޒަމް" އަށް މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއިމެދު ވެސް މަޝްވަރާކުރާކުރެވުނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އަޑިއަޅާލާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ދިރުވުމުގެ ބިންގަލަކީ ދަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ފަސޭހަކަމުގެ ތިލަފަތް ހަމަކުރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެން އެކުގައި، އެއް އަޑެއްގައި، އެއް މިންގަނޑުތަކެއް ހިފަހައްޓައިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ފަރާތްތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކާއި ކާމިޔާބީއިން މިއަދުގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ވިސްނުމާއިއެކު މުސްތަގުބަލް އުޖާލާ ކުރުމުގެ އައު އުއްމީދަކާއިއެކު ނިއު ނޯރމަލް' އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މިނިސްޓަރު ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ ހުޅުވާލާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އުންމީދީ މެސެޖްތަކެއް ދެއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ސެކްރެޓަރީ-ޖެނެރަލް ޒޫރަބް ޕޮލޮލިކަޝްވިލީއާއި މެލޭޝިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ-ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ޖަމްރީ މަޓްޒައިން އާއި އޭޝިއާ ބައްރުގެ 27 މެންބަރު ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.