ހަކީމީގެ ސޮއި ހޯދުން
އަޝްރަފް ހަކީމީގެ ސޮއި އިންޓައިން ހޯދަނީ
 
ހަކީމީގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އިންޓައިން 40 މިލިއަން ޕައުންޑު ހުށަހެޅުމަށް އޮތީ ތައްޔާރަށް
 
ޑޯޓްމުންޑަށް ހަކީމީ ކުޅެމުން އަންނަނީ ރެއާލްގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
ކ. މާލެ |
ޑޯޓްމުންޑްގެ ޑިފެންޑަރު އަޝްރަފް ހަކީމީ: އޭނާގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އިންޓައިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޖަރުމަންގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިފެންޑަރު އަޝްރަފް ހަކީމީގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އިންޓަ މިލާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޑޯޓްމުންޑަށް ހަކީމީ ކުޅެމުން އަންނަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ހަކީމީގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އިންޓައިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ސީއީއޯ ޖެސާފީ މަރޭޓޯ ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ދާދި ފަހުން މީޑިއާއަށް ދިން އިންޓަވައިއުއެއްގައި އިންޓަގެ ސީއީއޯ ޖުސެއްޕޭ މަރޯޓާ ވިދާޅުވީ ހަކީމީގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އެކްލަބުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އޭނާ ގަތުމަށް ޑޯޓުމުންޑާއި ރެއާލް އާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިންޓައިން ހަކީމީގެ ސޮއި ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ޑޯޓްމުންޑާއެކު ހަކީމީ ހަދާފައިވާ ލޯނު އެއްބަސްވުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ހަމަވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރެއާލުން ހަކީމީ އިންޓައަށް ވިއްކާލުމަށް އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. ސަބަބަކީ ރެއާލުގައި ފަހަތަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިން ގިނަވުމާއި، އެޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާނުގެ ޕްލޭނުގައި ހަކީމީ ނުހިމެނޭތީއެވެ.

ހަކީމީގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އިންޓައިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ޑޯޓުމުންޑުންވެސް އަންނަނީ މި ސީޒަން ނިމުމުން ހަކީމީ އާއެކު ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ކްލަބުން ހަކީމީ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާނީ 36 މިލިއަން ޕައުންޑު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އިންޓައިން 40 މިލިއަން ޕައުންޑު ހުށަހެޅުމަށް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ރެއާލްގެ ސީނިއާ ޓީމުން ކެރިއަރު ފެށި ހަކީމީ ވަނީ ރެއާލަށް 17 މެޗު ކުޅެދީ ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ޑޯޓްމުންޑަށް ހަކީމީ ބަދަލުވުމަށްފަހު، އެ ކްލަބަށް ކުޅެދިން 73 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ 12 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved