ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އުފެއްދުން

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އިންޑިއާއިން އުފައްދާ ވެކްސިން އިންސާނުންނަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށަނީ

  • ވެކްސިންއަށް އިންސާނާގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ބާރަތް އިން ބުނޭ
  • ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ 120 ށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދޭ
  • މިފަރމް އިން މީގެކުރިން ވަނީ އެޗްވަންއެންވަން އަށްވެސް ވެކްސިނެއް އުފައްދާފައި

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 13:11 | 3,450

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް އެތައް ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަނީ ހިންގަމުން - ސީ.އެން.އެން

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް އިންޑިއާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ފެށޭ ޖުލައި މަހު އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ޓެސްޓްތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ހައިދަރްއާބާދު ގައި ހުންނަ ބާރަތް ބައޮޓެކް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޓްރައަލްގައި ވެކްސިން ޓެސްޓް ކުރަނީ ކިތައް މީހުންނަށް ކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ. މި ވެކްސިން ޖަނަވާރުންނަށް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާއިރު ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށާއި ވެކްސިންއަށް އިންސާނާގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބާރަތް އިން ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ 120ށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާއިރު އިންޑިއާގެ އެކި ފަރމުތަކުގައިވެސް ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި ވެކްސިނަކީ ލެބޯޓްރީއެއްގައި އުފައްދައިގެން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާގެ އުފެއްދުމެކެވެ. އިންޑިއާގެ ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބާރަތްގެ ބައޮޓެކަށް އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ޓެސްޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ. މީގެ ދެ ފޭސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ވެކްސިން އާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާތައް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. ދެ ފޭސްގެ ޓެސްޓްތައް ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

މިފަރމުން ބުނާ ގޮތުގައި ވައިރަސްގެ ސްޓްރެއިން އެއް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ މި ވެކްސިން އަކީ އަވަހަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭ ގޮތަށް އުފައްދަމުންދާ ވެކްސިނެކެވެ. މިފަރމް އިން މީގެކުރިން ވަނީ އެޗްވަންއެންވަން އަށް ވެސް ވެކްސިނެއް އުފައްދާފައެވެ.

އިންޑިއާއަކީ ވެކްސިން އުފެއްދުމަށާއި ބޭސްތައް އުފެއްދުމުގައި ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ އެއް ގައުމެވެ.

ކަމާބެހޭ މާހިރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ލިބޭވަރު ވާނީ އަންނަ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.